Darussyifa' Online

Darussyifa' Online
klik pada imej untuk ke link

BIC Smart Shop

BIC Smart Shop
klik pada imej untuk ke pautan

Boikot Zionis La'natuLLAH!

Boikot Zionis La'natuLLAH!
klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

Selamatkan Gaza!

Selamatkan Gaza!
klik pada imej untuk ke link

Monday, December 22, 2008

Perkongsian Ilmu Fiqh : Bacaan Makmum


Salam'alaykum warahmatuLLAH wabarakatuh..

Setelah beberapa bulan yang telah berlalu saya memuatkan serba sedikit perkongsian ilmu fiqh di dalam blog ini, saya merasakan bahawa sudah sampai masanya untuk saya kembali membawakan isu ilmu fiqh sebagai perkongsian. Jangan salah faham apabila saya katakan saya mahu membawa isu ilmu fiqh ataupun perbincangan, terus dikatakan ingin memandai-mandai dalam hal ehwal fiqh ini. Apa yang ingin disampaikan ialah sekadar suatu perkongsian ilmu dan saya tidak bermaksud untuk mentarjih apalagi untuk memberikan keputusan muktamad bahawa inilah hukum sebenarnya, itu tidak tepat, ini tidak betul. Di sini yang ingin disampaikan adalah sekadar pengetahuan bersama.

Mungkin ada yang bertanya apa faedahnya?

Saya memandang bahawa apabila seseorang itu sudahpun mengalungkan dirinya dengan kalungan perjuangan Islam, saya merasakan bahawa pengetahuan dari segi ilmu fiqh juga adalah suatu perkara yang crucial dalam berdakwah. Sebagai seorang da'i yang bakal berhadapan dengan lapangan/ lautan ummat yang sudah semestinya mempunyai pelbagai kerenah dan juga berbagai tingkatan pemahaman, adalah lebih baik juga kita berkenalan dengan serba sedikit pendapat-pendapat yang sedia wujud di dalam berbagai mazhab fiqh terutamanya mazhab yang empat* - sebagai persediaan kepada kemungkinan, andaikata kita bertembung dengan aneka ragam dalam soal peribadatan dan muamalah (yang kita rasakan asing) yang bakal kita temui semasa memasuki komuniti masyarakat suatu hari nanti, agar kita kenal bahawa perkara yang dilakukan itu ada sandarannya dan kita tidak terus mendakwa seseorang itu tersesat ataupun terpesong secara membuta tuli. Ini juga membenarkan minda kita membuka ruang untuk menerima dan menilai pandangan orang lain secara berfikiran terbuka dan profesional, dan bukan menyanggah pendapat orang lain secara taksub dan fanatik mazhab.

Sekali lagi saya ingin perjelaskan bahawa saya tidak berniat mentarjih, mendatangkan satu fatwa yang baru, apatah lagi untuk memberikan keputusan muktamad bahawa pendapat itu benar dan pendapat ini salah. Saya cuma sekadar memindahkan kata-kata ulama' dari kitab karangan mereka (amanah ini akan saya lakukan secermat mungkin agar tidak lari dari maksud teks asal kitab), sekadar mahu menyatakan bahawa perkara ini wujud - agar apabila kita bertembung dengan cara yang berlainan sekali berbanding apa yang kita amalkan, kita tidak akan segera menyanggah dan menolak mentah-mentah pandangan yang dipegangnya.

*Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
_________________________________________________________________Salah satu daripada perbincangan yang biasa dikemukakan ialah bacaan Al-Fatihah di kalangan makmum semasa solat berjemaah. Di sini, saya membawakan beberapa petikan teks dari beberapa kitab/buku fiqh yang membincangkan hal ini:

Di dalam buku "Wuduk dan Solat Menurut Sunnah dan Mazhab Syafie", karangan Ustaz Abu Ruwais Al-Syubrawi di bawah bab 14: Rukun Solat, dengan subtopik "Hukum Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Ketika Solat Jahr (dikuatkan bacaan)" :

"Wajib membaca al-Fatihah sama ada ketika solat bersendirian atau berjemaah. Namun, ulama berbeza pendapat mengenai bacaan al-Fatihah bagi makmum ketika solat yang perlu dikuatkan bacaannya, iaitu pada solat Subuh, Maghrib dan Isyak.

Pertama, wajib membaca al-Fatihah berdasarkan umum hadis.

Sabda RasuluLLAH SAW: " Tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab (al-Fatihah)." - Hadith Riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu 'Uwanah dan Al-Baihaqi.

Sabda RasuluLLAH SAW: "Sesiapa yang solat tidak membaca Fatihatul Kitab (al-Fatihah) solat kurag, kurang, kurang, tidak sempurna." - Hadith Riwayat Muslim dan Abu 'Uwanah.

Kedua, tidak perlu membaca al-Fatihah dan wajib mendengar bacaan imam.

Syeikh Al-Albani mengatakan, RasuluLLAH SAW pada asalnya hanya melarang makmum membaca surah di belakang imam kecuali al-Fatihah. Kemudian, baginda melarang para sahabat membaca apa jua bacaan ketika solat berjemaah. RasuluLLAH SAW bertanya para sahabat: "Adakah sesiapa antara kamu membaca sesuatu di belakang imam? Sahabat menjawab: Ya. RasuluLLAH SAW berkata: Jangan kamu lakukan lagi. Kecuali Al-Fatihah, kerana tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah." - Hadith Al-Bukhari, Abu Daud, dan Ahmad. Al-Tirmizi dan Al-Daruqutni mengklasifikasikannya sebagai hasan.

Selepas itu, baginda melarang membaca sesuatu ketika solat berjemaah, samada Al-Fatihah atau surah lain. Ini kerana, terdapat peristiwa ketika solat subuh berjemaah. Bacaan baginda terganggu kerana terdengar bacaan makmum.

Sabda RasuluLLAH SAW: "Adakah sesiapa antara kamu mengikut bacaanku tadi? Seorang lelaki menjawab: Ya, aku wahai RasuluLLAH. Nabi SAW bersabda: Kamu jangan lagi mengikut bacaanku." Hadith Riwayat Al-Bukhari. Hadith ini bersanad sahih dalam bab: Bacaan di belakang imam.

Sabda Nabi SAW: "Imam dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah. Apabila dia membaca, maka diamlah." - Hadith Riwayat Ibn Abi Syaibah, Abu Daud, Muslim, Abu 'Uwanah, dan Al-Rawayani.

Sabda RasuluLLAH SAW: "Bacaan imam sudah cukup bagi sesiapa yang bersolat bersama imam." -Hadith Riwayat Ibn Abi Syaibah, Al-Daruqutni, Ibn Majah, Al-Tahawi dan Ahmad.

Hadith ini disokong oleh Syeikh Al-Islam Ibn Taimiyah seperti yang dijelaskan dalam Kitab Al-Furu' oleh Ibn Abdul Hadi. Al-Bushairi mengklasifikasikannya sebagai sahih. - Rujuk Kitab Irwa' al-Ghalil, no 500.

Kesimpulannya, kedua-dua pendapat ini sahih insya-ALLAH. Namun, pendapat yang tepat ialah tidak membaca al-Fatihah di belakang imam dan memadai mendengar bacaan imam. Oleh itu, jika makmum ingin membaca Al-Fatihah, dia hendaklah membacanya ketika imam senyap atau jika imam memberhentikan bacaannya. Jika imam meneruskan bacaan tanpa diam seketika selepas membaca al-Fatihah, makmum boleh membacanya ketika imam sedang membaca surah.

Namun, pendapat yang lebih tepat ialah mendengar bacaan imam tanpa membaca al-Fatihah jika solat berjemaah. Ia hanya wajib bagi solat bersendirian sahaja."
- Teks dipetik terus dari buku 'Wuduk dan Solat Menurut Sunnah Dan Mazhab Syafie" tulisan Ustaz Abu Ruwais Al-Syubrawi.


Di dalam Kitab Fiqh dan Perundangan Islam Jilid 1/ Fiqhul Islami Wa Adillatuh Al-Juz' Al-Awwal oleh Dr Wahbah Al-Zuhaili, di dalam Fasal 5: Rukun Sembahyang, Bab Rukun Sembahyang Yang Disepakati Ulama', di bawah Rukun Ketiga: Pembacaan al-Qur'an Bagi Orang yang Berupaya, subtajuk: Bacaan Makmum M/S 671-679.

Saya membawakan petikan teksnya:
"Menurut pendapat ulama' Hanafi, makmum tidak dikenakan bacaan, berdasarkan bukti-bukti berikut:

1. Dalil Al-Qur'an iaitu firman ALLAH SWT: "Terjemahan: Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarlah serta diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya) supaya kamu beroleh rahmat. (Surah Al-A'raaf ayat 204)

2. Dalil Hadith iaitu sabda Nabi SAW: "Sesiapa yang bersembahyang di belakang imam, maka bacaan imam dikira bacaan juga baginya". Riwayat Abu Hanifah dari Jabir r.a.

Ini termasuklah bacaan nyaring atau tidak. Sabda Baginda Nabi SAW lagi: "Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Apabila ia bertakbirlah hendaklah kamu bertakbir, dan apabila ia membaca hendaklah kamu diam." Riwayat Muslim daripada Abu Hurairah.

Hadith lain pula bermaksud: "Bahawa Nabi Muhammad SAW melakukan sembahyang Zuhur. Seorang lelaki membaca di belakangnya. Setelah selesai sembahyang, Baginda bertanya, 'Siapakah di antara kamu yang membaca?, ' atau 'Siapakah pembaca?' Lalu lelaki itu menjawab, 'Aku.' Baginda pun berkata ,'Aku menyangka sebahagian kamu mengganggu dalam bacaan." -Hadith yang disepakati daripada 'Umran bin Husain.

Ini menunjukkan larangan membaca dalam sembahyang sirriyah (perlahan). Oleh itu, dalam sembahyang jahriyyah (nyaring) lebih-lebih lagi ditegah membaca.

3. Dalil al-Qiyas (Kias)

Jika makmum diwajibkan membaca, maka sudah tentu orang masbuq juga diwajibkan membaca sebagaimana rukun-rukun lain. Maka mereka mengqiyaskan bacaan makmum dengan bacaan orang masbuq daripada segi hukum, iaitu tergugur kewajipan membaca, maka bacaan makmum tidak disyara'kan.

Tetapi ulama' Syafi'i berpendapat bacaan al-Fatihah sama ada secara hafalan, melihat al-Qur'an. mengikut orang lain atau seumpamanya mesti dilakukan oleh imam, makmum dan juga orang yang bersembahyang secara individu dalam setiap raka'at, sama ada sembahyang jahriyyah atau sirriyah dan sama ada sembahyang fardhu atau sunat, berdasarkan dalil-dalil:

Nabi SAW bersabda "Tiada sembahyang bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah (Fatihatul Kitab).

Juga sabdanya lagi: "Tidak memadai sembahyang yang tidak dibaca di dalamnya Fatihah (Fatihatul Kitab)." - Riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban di dalam kitab Sahih mereka.

Juga Hadith Riwayat 'Ubadah bin Samit r.a yang bermaksud: "RasuluLLAH SAW telah melakukan sembahyang subuh, maka baginda terasa bacaannya terganggu. Apabila Baginda selesai sembahyang, lalu Baginda bersabda, 'Bahawasanya aku lihat kamu membaca di belakang imam?' Katanya ('Ubadah bin Samit r.a), 'Kami menjawab, 'Ya RasuluLLAH, benarlah.' Lalu Nabi pun bersabda, 'Jangan kamu membaca, melainkan dengan al-Fatihah, kerana bahawasanya tiada sembahyang bagi orang yang tiada membaca di dalamnya." -Riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, Ahmad dan Ibn Hibban, Kitab Subul al-Salam jilid 1 halaman 170.

Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama' Maliki dan ulama' Hanbali, bacaan al-Fatihah dalam setiap raka'at diwajibkan ke atas imam dan juga orang yang sembahyang secara individu. Adapun makmum tidak harus membaca al-Fatihah dalam sembahyang jahriyyah, tetapi digalakkan membacanya dalam sembahyang sirriyah, kerana perintah dalam Al-Qur'an supaya mendengar dan diam dengan menumpukan perhatian kepada bacaan Al-Qur'an adalah khusus bagi sembahyang jahriyyah.

Ini berdasarkan kepada hadith yang bermaksud "Bahawa Nabi Muhammad SAW setelah selesai daripada suatu sembahyang yang mana bacaan di dalamnya nyaring, lalu baginda bertanya, "Adakah sesiapa di kalangan kamu membaca sekejap tadi?" Seorang lelaki menjawab, "Ya, wahai RasuluLLAH SAW". Lalu baginda bersabda "Sesungguhnya aku ingin berkata kepada kamu sekalian : kenapa aku diperlawankan dengan al-Qur'an? (Kenapa setelah aku membaca, kamu juga membaca?)"

Setelah mendengar sabda RasuluLLAH SAW itu, orang ramai (para makmum) tidak lagi membaca apabila RasuluLLAH SAW membaca dalam sembahyang-sembahyang yang dinyaringkan bacaannya.-Hadith Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah, dan hadith itu adalah Hadith Hasan.

Dalil pendapat mereka yang menggalakkan bacaan dalam sembahyang sirriyah ialah sabda Nabi Muhammad SAW: "Apabila aku memperlahankan bacaanku, maka hendaklah kamu semua membaca" -Hadith Riwayat Ad-Daruqutni dan At-Tirmidzi.

Dr Wahbah Zuhaili menambah lagi: Jelas bahawa pendapat terakhir ini lebih utama daripada pendapat-pendapat lain berdasarkan keselarasan antara bukti ayat al-Qur'an yang menunjukkan wajib mendengar bacaan al-Qur'an dan bukti hadith yang menunjukkan digalak membaca dalam sembahyang sirriyah dan tidak ada perkara yang membolehkan seseorang berdiam dalam sembahyang perlahan. Tetapi saya berkeberatan untuk meninggalkan bacaan al-Fatihah secara mutlak berdasarkan hadith yang disepakati ulama' yang diriwayatkan daripada 'Ubadah yang bermaksud "Tiada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Umm Qur'an (Al-Fatihah)."
-Petikan terus daripada kitab Fiqh dan Perundangan Islam Jilid 1 oleh Dr Wahbah Al-Zuhaili, m/s: 671-679.

____________________________________________________________________

Maka, daripada apa yang telah saya kemukakan tadi, saya harap agar dapat dijadikan sebagai bukti bahawa perlunya kita melebihkan sikap toleransi dalam menerima pandangan dan cara pengamalan seseorang yang kadangkala nampaknya asing bagi kita, berbanding meliarkan orang dan memaksa mereka untuk pendapat kita sahaja, serta menuduh pandangan yang mereka pegang itu tidak betul.

Ini kerana perbezaan dari sudut fiqh ini adalah berlegar di sekitar suatu masalah yang tidak mempunyai nas yang tetap dan ruang lingkup perbincangan di dalamnya adalah luas. Ianya adalah perkara cabang/furu' di mana ijtihad (khusus untuk orang yang berkelayakan dengan syarat-syarat tertentu) adalah dibenarkan selagi tidak bercanggah dengan nas-nas syara'. Perkara cabang yang mempunyai percanggahan pendapat tidak memberikan kesan negatif kepada 'aqidah seseorang.

Sekali lagi saya ingin memperjelaskan bahawa entri ini bukan bertujuan untuk memberi keputusan muktamad akan pendapat yang paling tepat, ianya cuma sekadar usaha memberi-faham dan memberi-tahu bahawa perlunya da'i bersedia untuk bertembung dengan bermacam-macam lagi pendapat di luar sana, sebelum seorang da'i itu terus membuta tuli menuding jari menyatakan orang itu salah, orang itu tak betul sedangkan dirinya masih lagi dangkal dan kurang mengetahui.

Di sini saya hanya mampu memberikan dua sumber rujukan walaupun sebenarnya banyak lagi kitab-kitab di luar sana yang turut menyebut tentang permasalahan bacaan makmum tadi, dan perbincangan dan jawapan-jawapan yang dikemukakan adalah mirip-mirip belaka.

WaLLAHuta'ala a'lam.

Senarai rujukan:

1. Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh Al-Juz' Al-Awwal / Kitab Fiqh dan Perundangan Islam jilid 1 oleh Dr Wahbah Al-Zuhaili terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka.

2. Wuduk dan Solat Menurut Sunnah dan Mazhab Syafie oleh Ustaz Abu Ruwais Al-Syubrawi, terbitan Karya Bestari Sdn Bhd.

Ibn 'AbdiLLAH As-Sarawaki
2;24 am
22 Disember 2008, Selasa
Bintulu, Sarawak.

Tuesday, December 16, 2008

Kem SMART SOLAT B.I.C.. Diharap Muntajih Hendaknya.

Beberapa minggu yang lepas, saya dan beberapa orang sahabat dari UPM Kampus Bintulu sempat berkhidmat sebagai fasilitator untuk Kem SMART SOLAT anjuran Bintulu Iqra' Centre (BIC). AlhamduliLLAH, program berjalan dengan lancar dan baik, meskipun susah juga nak kawal budak-budak - lebih-lebih lagi di usia mereka dalam lingkungan 7 hingga 14 tahun. Susah juga nak ramal, sebab bukan mudah nak handle antara budak-budak yang dah di peringkat adolescent dan juga yang masih budak-budak sangat.

Keliru juga fikiran memikirkan macam mana kita nak entertain dan handle peserta macam ni. Nak buat gaya matang sikit, takut budak-budak kecik tak faham pula. Nak layan macam budak-budak kecik, yang adolescent pula nak layan macam mana? Biasalah, sudah nama pun budak-budak maka untuk tarik mereka supaya participate susah juga. Saya akui saya bukanlah seorang yang baik untuk berinteraksi dengan budak kecik.

Syukur ada jugak abang-abang engineer dan kakak ustazah dan engineer lain yang turut serta sebagai fasilitator pada hari itu, mudahlah sikit. Sebab mereka lebih terer bab-bab nak handle budak-budak ni (alamat tak lama lagi nak kahwin la tu, hehehehe...).

Walau apapun, program berjalan dengan lancar. Program pagi tu dimulakan dengan ta'aruf oleh pengarah program sendiri, abang Nor Azizi Azizan yang juga bertindak sebagai ketua fasilitator.

Acara seterusnya pula ialah pembahagian kumpulan LDK. LDK pertama - taaruf antara ahli kumpulan masing-masing. Aktivitinya - setiap ahli kena lukis gambar wajah pasangan dalam kumpulan masing-masing. Dalam aktiviti tu, sempat jugak ada yang buat khianat kat kawan sendiri dengan melukis wajah kawan-kawan diorang sehuduh-huduhnya. Hehehe, nama pun budak-budak. Budak-budak U pun masih buat macam tu.

Pengisian pertama disampaikan oleh Kak E'in (http://al-muhandisah.blogspot.com/) yang merupakan sesi pengenalan kepada SIAPA SAYA - mengenal diri sebagai hamba kepada ALLAH SWT dan tanggungjawab manusia di atas muka bumi. Syabas Kak E'in, video-video yang akak tayangkan amat menarik.
Pengisian kedua pulak disampaikan oleh Abang Kamarul. Sesi ni pulak membentangkan kepentingan solat. Syabas Abang Kamarul, penyampaian abang hari tu memang hebat - Mabruk!!

Pengisian ketiga oleh Kak Hafsah Mardhiah (http://hafsahmardhiah.blogspot.com/) yang meng'outline'kan kaifiyat berwudhu'. Hebat jugak budak-budak ni, betul semua jawapan diorang. Hmm, AlhamduliLLAH nampaknya memang bersolatlah diorang kat rumah, insyaALLAH.

Pastu pulak, dekat nak masuk waktu zohor. Tadi dah belajar teori, sekarang masuk pulak bahagian amalinya. Maka ter-rasmilah paip-paip PVC yang Abang Syahrizal dan Abang Firdaus berhempas pulas nak siapkan pagi tu. JazakumuLLAH atas jasa kalian menyediakan paip-paip hikmat tersebut,hehehehe. Time praktikal ni la macam-macam kita nampak. Dari melafazkan niat kuat-kuat "Nawaitul Raf'al Hadathil Asghar...." sampai la ade part yang tak rata basuhan. InsyaALLAH adik-adik sekalian, pertingkatkan lagi usaha ke arah menyempurnakan wudhu' kalian.

Lepas solat zohor, tibalah pulak part saya untuk bentangkan kaifiyat Solat dari awal sampai akhir dan juga beberapa perkara yang perlu diberi perhatian berkenaan solat. Bukan main lagi malam sebelumnya saya membelek semula kitab fiqh untuk merevise semula perkara-perkara yang nak disampaikan esok. Takut tercerita mazhab lain pulak. Dengan versi "Edisi Sabah Sarawak", dengan selambanya saya berinteraksi dengan para peserta menggunakan bahasa Sarawak. Bukan apa, mudah nak tarik perhatian diorang sikit. Masa ni, saya banyak tarik peserta untuk tunjukkan cara-cara / kaifiyat yang saya sampaikan. AlhamduliLLAH, betul belaka jawapan diorang. * Video-video untuk part saya telah disponsor oleh Kak E'in. JazakaLLAHukhair kak E'in. Video-video tersebut banyak membantu ana hari tu.

Lepas teori, praktikallah macam biasa. Kemudian masuk waktu Asar. Selepas solat Asar, kami masuk semula ke dalam kumpulan LDK masing-masing untuk tasmi' bacaan Al-Fatihah dan Tahiyat Akhir para peserta. AlhamduliLLAH, boleh kira juga bacaan mereka. Cuma masih ada lagi yang perlu dipertingkatkan, terutamanya apabila menyebut huruf Ra' yang acapkali disebut Gha'. Pengaruh loghat Sarawak barangkali.

Acara kemuncak ketika lebih kurang setengah jam lagi nak masuk waktu Maghrib. Time ni penyampaian sijil dan cenderahati (button badge Brotherhood Arts - ramai yang nak lencana "Muslimeen United"-jenuh juga nak bagi janji-janji kosong kat diorang ni).
Program tamat kira-kira pukul 6.30 petang. Setelah selesai program, kitorang kemas BIC sebelum balik. Karang jadi one-man show pulak Abang Firdaus sorang-sorang nak kemas.

Kesimpulannya, program hari tu berjalan dengan baik dan diharap program tersebut menjadi program yang muntajih (mendatangkan kesan/berhasil) serta dapat memupuk komuniti yang peka terhadap kualiti solatnya, insyaALLAH.

*Link koleksi foto program di sini:
http://www.saudarakita.org/BIC/images/selepasRamadhan08/KSS/Kem%20Smart%20Solat/

Ibn 'AbdiLLAH As-Sarawaki
10:44 am
17 Disember 2008, Rabu
Bintulu, Sarawak.

Think BIG, You Will Succeed!!


Membelek sejenak halaman di dalam buku "The Magic of Thinking BIG", saya cukup terpesona dengan kupasan hebat oleh Dr David J Schwartz, seorang motivator yang prolifik dan terkenal. Apa yang lebih membuatkan saya lebih tertarik adalah kebanyakan isi-isinya amat selari dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Tidak keterlaluan jika saya katakan sekiranya Dr Schwartz merupakan seorang Muslim, pasti banyak dalil-dalil yang boleh beliau kemukakan sebagai pengukuh kepada hujjah-hujjah beliau di dalam buku self-help beliau yang hebat itu. Bagi saya, kedudukannya adalah setaraf dengan buku "La Tahzan" karangan Dr 'Aidh bin 'AbduLLAH Al-Qarni, cuma bezanya tiada dalil dan lebih banyak bersifat ke'korporat'an. Tentang keselarian beberapa hujjahnya dengan dalil-dalil itu, saya serahkan kepada anda untuk menelitinya sendiri - anda bacalah buku ini.


Di sini, saya tampilkan beberapa isi di dalamnya yang saya kirakan amat berguna dan menarik sekali untuk dijadikan bahan perkongsian.

Antara beberapa petikan yang suka saya kongsikan bersama:

"On some occassion you've probably heard someone say something like this, "It's nonsense to think you can make a mountain move away just by saying 'Mountain, move away.' It's simply impossible.

People who think this way have belief confused with wishful thinking. And true enough, you can't wish away a mountain. You can't wish yourself into an executive suite. Nor can you wish yourself into a five-bedroom, three-bath house or the high-income brackets. You can't wish yourself into a position of leadership.

But you can move a mountain with belief. You can win success by believing you can succeed.

There is nothing magical nor mystical about the power of belief.

Belief works this way. Belief, the "I'm-positive-I-can" attitude, generates the energy the power, skill and energy needed to do. When you believe I-can-do-it, the how-to-do-it develops.

Every day all over the nation young people start working in new jobs. Each of them 'wishes' that someday he could enjoy the success that goes with reaching the top. But the majority of these young people simply don't have the belief that it takes to reach the top rungs. And they don't reach the top. Believing it's impossible to climb high, they do not discover the steps that lead to great heights. Their behavior remains that of the "average" person.


But a small number of these young people really believe they will succeed. They approach their work with the "I'm-going-to-the-top" attitude. And with substantial belief they reach the top. Believing they will succeed - and that it's not impossible - these folks study and observe the behavior of senior executives. They learn how successful people approach problems and make decisions. They observe the attitudes of successful people.

The how-to-do-it always comes to the person who believe he can do it."


"Belief in great results is the driving force, the power behind all great books, scientific discoveries. Belief in success is behind every successful business, and even political organization. Belief in success is the one basic, absolutely essential ingredient in successful people."

"Disbelief is negative power. When the mind disbelieves or doubts, the mind attracts "reasons" to support the disbelief. Doubt, disbelif, the subconscious will to fail, the not really wanting to succeed, is responsible for most failures.

Think doubt and fail.


Think victory and succeed."

"How to Develop the Power of Belief:

Here are the three guides to acquire and strengthen the power of belief:

1. Think success, don't think failure. When you face a difficult situation, think "I'll win" not "I'll probably lose". Thinking success conditions your mind to create plans that produce success. Thinking failure does the exact opposite. Failure thinking conditions the mind to think other thoughts that produce failure.

2. Remind yourself regularly that you are better than you think you are. Successful people are not supermen. Success does not require a super intellect. Nor is there anything mystical about success. And success isn't based on luck. Successful people are just ordinary folks who have developed belief in themselves and what they do.

3. Believe BIG. The size of your success is determined by the size of your belief. Think little goals and expect little achievements. Think big goals and win big success."

Perkongsian yang saya bawa di atas tidak lain menceritakan bahawa betapa pentingnya keyakinan itu yang mempengaruhi peratusan kejayaan dalam segala jua yang kita lakukan - bahawa betapa keyakinan/belief (yang menjadi kunci kepada tindakan) adalah jauh lebih tinggi darjatnya berbanding panjang angan-angan (wishful thinking), lebih-lebih lagi apabila berjuang untuk Islam -pastinya keyakinan 'akan berjaya' itu perlu diletakkan setinggi-tingginya - dengan berpegang kepada janji ALLAH SWT bahawa Islam Pasti Menang!

WaLLAHua'alam

Ibn 'AbdiLLAH As-Sarawaki
2:51 am,
17 Disember 2008, Rabu
Bintulu, Sarawak.

Bersegeralah! Jangan Menunda!


Assalamu'alaikum warahmatuLLAHi wabarakatuh. Artikel ini saya ambil (cut and paste terus) dari blog salah seorang sahabat baik saya, Akhi Annas (http://brigedalqossam.blogspot.com/). Semoga ada manfaatnya melalui perkongsian ini. - Ibn 'AbdiLLAH As-Sarawaki. ____________________________________________________________________________________

Ibnu 'Atha berkata, "Sesungguhnya pada setiap waktu yang datang,
maka bagi Allah atas dirimu kewajiban yang baru. Bagaimana kamu akan mengerjakan kewajiban yang lain, padahal ada hak Allah di dalamnya yang belum kamu laksanakan!".

Hari itu adalah hari yang teramat bahagia bagi Handzalah bin Abu Amir. Betapa tidak, ia baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang dicintainya. Saat sedang melaksanakan "kewajibannya" dengan isteri, terdengar olehnya seruan agar kaum Muslimin bersiap sedia untuk menghadapi kaum kafir Quraisy di Bukit Uhud.

Mendengar seruan itu, Handzalah melompat dari medan peraduannya bersama isteri dan segera bergabung dengan tentera Islam lainnya. Dalam pertempuran di Bukit Uhud tersebut, Hanzhalah bertarung dengan sangat berani. Ia bertemu dengan Abu Shufyan bin Harb. Ketika itu, Hanzhalah dalam posisi di atas dan hendak membunuhnya. Tapi mendadak diketahui oleh Syaddad bin Aus dan ia lebih dahulu membunuhnya. Handzalah pun syahid di jalan Allah.

Segera setelah peperangan tamat, Rasulullah SAW menemukan jenazah Handzalah. Beliau bersabda, "Sesunguhnya sahabat kalian (Handzalah) dimandikan oleh malaikat, maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya". Para sahabat kemudian menemui istri Handzalah. Istrinya berkata, "Ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku langsung menyambutnya, padahal ia dalam keadaan junub". Mendengar itu, Rasulullah SAW pun berkomentar, "Itulah yang menyebabkan para malaikat memandikan jenazahnya".

Bersegera dan jangan menunda... Entahlah, apakah kita sanggup atau tidak meneladani apa yang dilakukan Handzalah? Terlepas dari sanggup atau tidak, ada satu karakter yang telah ditunjukkan Handzalah, iaitu tidak menunda-nunda. Handzalah tidaklah sendirian. Banyak sahabat dan orang saleh yang sangat haus untuk berbuat kebaikan. Mereka tidak rela bila sedetikpun waktunya berlalu sia-sia. Mereka akan bersegera melakukan sebuah amal, bila amal tersebut telah tiba waktunya. Termasuk meninggalkan amal utama menuju amal yang lebih utama.

Dikisahkan Hasan Al-Banna, misalnya. Suatu ketika salah seorang anaknya sakit keras. Dia dan istrinya benar-benar mengkhawatirkan keadaan sang anak yang makin memburuk. Pada saat yang sama, datanglah panggilan untuk melayani (berkhidmat) pada umat. Di antara dua pilihan tersebut, Al-Banna memilih yang panggilan kedua. Ia pun meninggalkan anaknya yang tergolek lemah di tempat tidur. Saat itu istrinya berkata, "Sanggupkah engkau meninggalkan anakmu yang sedang sakit keras?" Al-Banna menjawab, "Apakah dia akan sembuh dengan adanya aku. Padahal penyakit umat di luar sana jauh lebih penting untuk aku tangani!".

Apa yang menyebabkan Handzalah, Hasan Al-Banna, dan orang-orang saleh lainnya begitu bersemangat dalam kebaikan?

Sebabnya, mereka berhasil mengatasi rasa takut. Ketakutan adalah salah satu penyebab orang menunda pekerjaan. Sebenarnya, ada tiga pilihan saat kita dihadapkan pada rasa takut ini, iaitu: menghindarinya, mengharapkannya cepat berlalu, dan melawan rasa takut tersebut dengan segera melakukannya. Orang akan selalu menunda-nunda bila pilihannya jatuh pada nomor satu dan dua. Ia akan mencari seribu satu alasan untuk menghindar dari tugas yang semestinya harus ia lakukan. Pilihan ketiga adalah penyelesaian terbaik dan itulah yang dilakukan Handzalah dan Al-Banna.
Selain itu, mereka pun miliki energi luar biasa untuk berbuat. Energi tersebut lahir dari sebuah impian besar, iaitu keinginan berjumpa dengan Allah SWT.
Impian, cita-cita, atau keinginan yang sangat besar adalah penangkal paling efektif untuk menghancurkan rasa takut dan penundaan. Tampaknya, mereka sangat terinspirasi janji dari Allah SWT.
* (# “Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” (QS Ali Imran [3]: 133). Yang ketiga, mereka tidak dilalaikan dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosong di sini adalah harapan akan hadirnya hari esok. Tampaknya mereka sedar bahwa kesempatan untuk syahid sulit untuk berulang kembali. Walaupun kesempatan itu datang, ia tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati; sedang sihat atau sakit.

Benar bila Islam melarang menunda tugas saat ini ke "sebentar lagi", juga amal ini ke "esok". Sebab, kita tidak tahu apa yang ada di balik "sebentar", "esok", atau "nanti" itu.
Ada hikmah menarik dari Imam Ali RA. Ia melukiskan bahwa "saat" itu hanya ada tiga, iaitu (yang) berlalu dan tak dapat diharapkan lagi, maka jadikanlah ia sebagai pelajaran; (yang) kini pasti adanya, jadikanlah ia peluang; dan yang akan datang, tapi ingatlah, boleh jadi ia akan menjadi milik orang lain.

Pegang yang pasti, jangan diperdaya oleh esok, dan jangan pula menghadirkan keresahan esok ke hari ini. Kerana, yang demikian itu hanya akan menambah beban diri. "Tahukah Anda bagaimana waktu mencuri usia manusia?" demikian seorang bijak bertanya dengan nada yang retorik. Ia menjawab, "Waktu mencurinya melalui hari esok yang melalaikannya tentang hari ini (dengan menunda), sampai usianya habis".


Bersegera dan tidak menunda adalah cerminan pribadi seorang Muslim. Tepatnya, cerminan dari orang yang sedar akan hakikat waktu. Waktu itu cepat sekali berlalunya. Sekali berlalu, ia tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah tergantikan. Karena itu, waktu menjadi harta termahal yang dimiliki manusia, sehingga menggunakannya dengan cara yang tepat menjadi sebuah kewajiban.

Ada tiga alasan kenapa Allah dan Rasul-Nya mewajibkan manusia untuk tidak menunda sebuah pekerjaan. Pertama, tidak ada jaminan kita bisa hidup hingga esok hari. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok (QS Luqman [31]: 34). Siapakah yang dapat menjamin kita bisa hidup hingga besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan; padahal kematian begitu dekat dengan tiap manusia. Seorang penyair berkata, "Selesaikan pekerjaanmu hari ini, jangan menunggu besok. Siapa yang akan menanggung perkaramu di esok hari?"


Kedua, dalam setiap waktu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Tidak ada waktu yang kosong dari aktiviti. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban tersebut akan membawa kemudharatan berlipat-lipat bagi yang melakukannya. Seorang ahli hikmah berkata bahwa kewajiban pada tiap-tiap waktu memungkinkan untuk diganti, namun hak-hak dari tiap waktu tersebut tidak mungkin diganti. Ibnu 'Atha mengungkapkan, "Sesungguhnya pada setiap waktu yang datang, maka bagi Allah atas dirimu kewajiban yang baru. Bagaimana kamu akan mengerjakan kewajiban yang lain, padahal ada hak Allah di dalamnya yang belum kamu laksanakan!"

Ketiga, baik bersegera ataupun menunda yang terus dilakukan akan menjadikan jiwa terbiasa melakukannya. Tidak akan pernah menjadi penunda "kelas berat", kecuali diawali dengan menunda hal-hal kecil dalam kiraan yang tinggi. Kebiasaan menunda akan menjadi tabiat kedua yang akan sulit ditinggalkan. Kerana itu, Allah SWT melarang hamba-Nya melalaikan waktu sedikitpun, termasuk menunda pekerjaan.

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya orang Mukmin itu apabila berbuat dosa akan ada di dalam hatinya bintik hitam, seandainya ia bertaubat, maka akan hilang bintik hitamnya; dan apabila ia menambah nescaya akan bertambah (bintik hitam tersebut), sehingga akan menutup hatinya” (QS Al-Muthafiffin [83]: 14).

Wallahu a'lam bish-shawab.

* diambil terus dari http://brigedalqossam.blogspot.com/. JazakaLLAHukhair akhi Annas.

WaLLAHua'lam.

Ibn 'AbdiLLAH As-Sarawaki
11:26pm

16 Disember 2008,Selasa
Bintulu, Sarawak.

Ju, kita coba kelaka Sarawak!


Assalamu’alaikum warahmatuLLAH wabarakatuh…


Setelah rungutan demi rungutan saya terima daripada sahabat-sahabat seperti “Ana dah 3 tahun duduk kat Sarawak ni, tapi cakap Sarawak sepatah pun tak reti”, “Enta la ni, cuba la cakap Sarawak sikit ngan kitorang, jangan bawak cakap Semenanjung sangat”, dan sebagainya, maka saya mengambil inisiatif untuk membuka ruangan belajar bahasa Sarawak di dalam blog ni. Ju, kita belajar sama-sama ju/ Jom, kita belajar sama-sama.
(minta maaf banyak-banyak, tak tersusun sikit. Takde kategori, heheh (mintak maap banyak-banyak. sik tersusun ckit. Sikda kategori, heheh) – As-Sarawaki)


Mun – jika, kalau. jikalau


Camya / Macam ya – Camtu/ Macam tu


Camtok / Macam tok – Camni/ Macam ni


Kamek – Saya/Kawe/Ambo/Ambe


Kitak – Awak/Demo/Awok/Mung


Sidak / Sidaknya – Mereka/Sek Ye


Kitak orang – Korang / Anda semua/Sek-sek mu/Pok-pok mu


Kamek orang – Kami


Gerek – kekasih, ‘kasih, gewe


Sik (dibaca si’ dengan hamzah di belakangnya) – Tidak


Sik mok / Sik maok – Tak nak / Tok se/Tak mboh


Maok / Mok – Nak / Hendak


Sine (bukan dibaca dengan ‘sain’ tapi si-ney) – Mana / hok mano


Ya – Itu / hok tu


Tok – Ini / hok ni


Kelaka – Bercakap / berkecek


Madah – Bagitau/ Royak / Kabo


Pastok – Pasni / Lepas ni / Lepah ni/ kek gi


Majoh/Makan – Makan gak


Sik hal – Takpe


Iboh / Sik boh – tak payah/tok soh


Palak – Kepala (anggota tubuh badan yang lain semua sama)


Kelai (disebut kela-ie) – gaduh / kelahi


Molah olah / Berolah – buat hal / buat onar


Kinek tok – Sekarang


Kelak – Karang / Kemudian (in terms of masa)Akan bersambung di masa akan datang, insyaALLAH…. (kelak nyambung gik. Cukup lok sengan tok, okey. Hehehe)


Ibn 'AbdiLLAH As-Sarawaki

10:53 pm

16 Disember 2008, Selasa

Bintulu, Sarawak

AlhamduliLLAH! ALLAH Sangat Sayangkan Kita!!


Betapa sayang nya Allah pada kita sehingga di dalam al-Quran diselitkan dengan motivasi supaya hamba-hambaNya ini tabah dalam menghadapi segala dugaan sebelum menuju ke mahattoh terakhir yang kekal abadi...

Kenapa AKU DIUJI?
"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." -Surah Al-Ankabut ayat 2-3

KENAPA AKU TAK MENDAPAT APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN?
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." -Surah Al-Baqarah ayat 216

KENAPA UJIAN SEBERAT INI?
"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
Surah Al-Baqarah ayat 286

KENAPA MERASA KECEWA
"janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati,padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." - Surah Al-Imran ayat 139

BAGAIMANA HARUS AKU MENGHADAPINYA?
"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan)." -Surah Al-Imran ayat 200 "Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk" -Surah Al-Baqarah ayat 45

APA YANG AKU DAPAT DARIPADA SEMUA INI?
"Sesungguhnya Allah telah membeli dr orang-orang mu'min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka... .. -Surah At-Taubah ayat 111

KEPADA SIAPA AKU BERHARAP?
"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dariNya. Hanya kepadaNya aku bertawakkal." -Surah At-Taubah ayat 129

AKU DAH TAK DAPAT BERTAHAN LAGI!!!!
"... ..dan janganlah kamu berputus asa dr rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dr rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." -Surah Yusuf ayat 12 Semoga ianya menjadi melahirkan rasa keinsafan dalam diri kita….

ALLAH SANGAT SAYANG KEPADA KITA..
BAGAIMANA KITA????

* saya ambil dari blog "hati insan" - http://ain-insan.blogspot.com/. Karya asal di halaqah.net.

P/S: Walaupun perkongsian macam ni dah banyak kali kita jumpa, kadang-kadang kita lupa gak ngan perkara-perkara macam ni. Jadi, untuk ingat banyak kali saya masukkannya di sini. Semoga sentiasa menjadi ingatan, pedoman dan pelajaran buat kita dalam menempuh liku-liku kehidupan insyaALLAH.

Sunday, December 14, 2008

PERMANTAPKAN AGENDA MEMBENDUNG KECICIRAN : SIRI 3


“Tidak Membahagi-bahagikan Kerja Kepada Anggota”


Dalam siri yang lepas , faktor kedua yang saya sebutkan ialah “kegagalan dalam sebuah harakah/gerakan Islamiyyah untuk meletakkan seseorang anggota itu di tempat yang sesuai.”. Maka pada entri yang kali ini, faktor seterusnya yang ingin dibincangkan ialah Tidak Membahagikan Kerja Kepada Anggota”.


Menurut Ustaz Fathi Yakan di dalam bukunya “Golongan Yang Tercicir Di Sepanjang Jalan Dakwah”, pembahagian kerja dengan betul kepada anggota gerakan adalah suatu perkara yang amat mustahak kerana tanpa pengagihan tugas yang betul, gerak kerja hanya tertumpu kepada sekelompok kecil dalam gerakan itu tanpa melibatkan lebih dari separuh lagi anggota lain yang tidak mempunyai tugas. Istilahnya, “one man show”.


Situasi ini boleh memberikan kesan yang buruk di dalam sebuah gerakan Islam. Natijah daripada hal ini ialah hubungan antara anggota saban hari semakin lemah dan goyah. Masing-masing mempunyai pendapat dan pendirian sendiri, masing-masing dengan kepalanya sendiri. Lebih malang lagi, hubungan anggota dengan gerakan itu sendiri semakin lama semakin longgar, dan akhirnya putus hubungan antara keduanya.


Dalam situasi ini, anggota gerakan ada yang akan terpengaruh dengan tarikan-tarikan luaran dan akhirnya masing-masing membuat pilihan; ada yang terus bersama perjuangan harakah dan ada pula yang terus cabut lari bersama dengan jalan yang lain.


Sesungguhnya kejayaan sebuah gerakan Islam itu dalam memberi dan membahagi-bahagikan tugas kepada anggotanya merupakan permulaan dan pembuka pintu kepada kejayaan.

Sebuah gerakan yang mempunyai tenaga yang berbagai mestilah menyusun program-program yang sesuai dan mampu dilaksanakan dengan sempurna.


Gerakan itu mestilah mengetahui kecenderungan anggota-anggotanya dan menggunakan kecenderungan mereka itu untuk kepentingan Islam mengikut perencanaan yang dibuat oleh gerakan itu.


Setiap anggota mestilah merasakan bahawa dirinya mempunyai tanggungjawab. Dia mestilah merasakan yang dirinya adalah anggota yang aktif, dengan tidak mengambil kira kerja dan kedudukannya. Pemberian tugas yang betul ialah pemberian tugas yang tidak mengenepikan mana-mana tenaga samada ianya kecil ataupun besar.


Analoginya, bagaikan sebuah kereta yang tidak akan menjadi sempurna tanpa mana-mana bahagiannya. Hilang sebelah tayar, hilang fungsinya untuk bergerak. Hilang sterengnya, ke mana hendak ditujunya?, hilang side-mirror, risiko kemalangan pula menanti. Hilang skru, tertanggal pula plate-numbernya.Begitulah digambarkan betapa vital-nya perencanaan dalam sesebuah gerakan melalui pembahagian tugas kepada para anggotanya.


Semua tenaga hendaklah digunakan, sama seperti penggunaaan batu-bata untuk pembinaan bangunan oleh jurubina yang berpengalaman yang meletakkan setiap batu-bata itu di tempat yang sesuai (hmm, hebat lagi analogi Ustaz Fathi Yakan ni). Bangunan berkenaan itu walaupun dibina dengan batu-bata yang tidak sama ukurannya tetapi apabila bangunan itu telah siap, maka ia akan menjadi sebuah bangunan yang kemas dan kuat.


Ustaz Fathi Yakan merujuk kepada waqi’/ keadaan di tempatnya dengan memberikan contoh yang benar-benar berlaku:

“Di sesetengah negeri, pemberian tugas kepada ahli hanya dibuat di peringkat awal (peringkat murid dan peringkat muda). Tetapi apabila masa berlalu dan setiap ahli itu bertukar dari peringkat murid kepada peringkat pekerja, atau dari peringkat muda ke peringkat tua (matang) dan terus menjadi ketua keluarga atau ketua masyarakat maka mulalah hubungannya dengan gerakan / harakah menjadi renggang. Kerenggangan ini berlaku kerana kesibukannya dan juga kerana kesilapan harakah memilih tugas yang tidak sesuai untuknya. Kadang-kadang bukan sahaja setakat renggang tetapi memutuskan terus hubungannya dengan harakah/gerakan.”


WaLLAHua’alam.


Dipetik terus dari buku “Golongan Yang Tercicir Di Sepanjang Jalan Dakwah” tulisan Ustaz Fathi Yakan, dengan sedikit penambahan dan pengubahsuaian oleh Ibn ‘AbdiLLAH As-Sarawaki.


Khamis, 4 Disember 2008

3.51 pm,

Kuching, Sarawak.

PERMANTAPKAN AGENDA MEMBENDUNG KECICIRAN : SIRI 2

“Tidak meletakkan seseorang ‘amilin itu di tempat yang sesuai.”

Dalam siri yang lepas (rujuk “Permantapkan Agenda Membendung Keciciran”), telah disebutkan bahawa terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada keciciran seorang anggota harakah Islamiyyah di dalam perjalanan da’wah. Faktor pertama yang saya sebutkan pada entri yang lalu ialah “Kelemahan Dari Sudut Tarbiyyah”. Maka pada entri yang kali ini, faktor seterusnya yang ingin dibincangkan ialah kegagalan dalam sebuah harakah/gerakan Islamiyyah untuk meletakkan seseorang anggota itu di tempat yang sesuai.


Menurut Ustaz Fathi Yakan di dalam bukunya “Golongan Yang Tercicir Di Sepanjang Jalan Dakwah”, faktor ini terus-menerus menyebabkan kegagalan kerja (tugas) serta menyebabkan kerugian para ‘amilin (pekerja da’wah). Dalam istilah lain, sebuah gerakan itu akan kerugian man-power.

Sesuatu gerakan yang sedar lagi matang ialah yang mengetahui keupayaan anggotanya, kecenderungan dan kebolehan mereka, serta juga mengetahui titik-titik kelemahan mereka. Berdasarkan inilah gerakan itu seharusnya memilih dan memberi tugas kepada seseorang anggotanya itu mengikut apa yang sesuai dengan kebolehannya, kecenderungan, tabi’e dan kedudukannya. Kalaulah gerakan tidak dapat mengetahui secara terperinci tentang keupayaan-keupayaan setiap anggotanya maka gerakan itu tidak akan dapat memilih tugas yang munasabah untuk mereka (para ‘amilin) laksanakan. Kalaulah gerakan itu tidak mengetahui apa yang diperlukan oleh setiap keadaan kerja maka dia (anggota harakah) tidak akan berupaya memenuhi keperluan kerja itu dengan sempurna dan baik.

Analogi mudah, kalau kita nak buka kedai makan masakan Melayu, mestilah kita pilih tukang masak itu dari kalangan tukang masak yang reti masak masakan Melayu. Bukannya seorang chef hotel dari Itali yang cuma reti masak masakan Itali, sudah tentu dia tidak arif dalam masakan Melayu.


Begitu juga dengan sebuah gerakan Islam itu. Contohnya apabila sebuah gerakan Islam itu mengambil keputusan untuk menyertai pilihanraya sebelum ianya mempunyai persediaan yang cukup, iaitu tidak mempunyai wakil-wakil yang berkeupayaan untuk membentangkan fikrah / buah fikirannya, maka wakil yang dihantarnya itu tidak lain merupakan seorang wakil yang tidak mampu – yang tidak syak lagi akan membawa kegagalan kepada sebuah gerakan Islam itu.

Apabila sesuatu kerja yang dibuat oleh sesebuah gerakan Islam tidak mengikut kaedah dan dasar yang dipelajari / metodologi yang betul, dan apabila tidak diketahui apa tugas yang patut diberikan keutamaan untuk dilakukan pada hari ini dan apa yang perlu ditangguhkan untuk keesokan harinya, serta apabila tidak dibezakan yang mana lebih penting serta tidak diketahui urutan kerja, maka kecacatan akan berlaku. Jika situasi ini berlaku di dalam sesebuah gerakan Islam, maka gerakan itu tidak lain hanyalah memenuhkan ruang dengan “nama”, bukan memenuhkannya dengan orang-orang yang berkebolehan dan keupayaan. Inilah yang dinamakan “suatu penyerahan kuasa kepada orang yang bukan ahlinya”.

Sesebuah gerakan Islam – mahu tidak mahu, mesti menyusun unsur-unsur tenaganya mengikut pengkhususan masing-masing.
Ada kumpulan yang menguruskan soal tarbiyyah, ada kumpulan yang menguruskan soal politik, ada yang menguruskan soal ekonomi, ada juga di bahagian riadah dan seterusnya…..

Di samping itu, gerakan hendaklah menentukan program-programnya menurut kemampuannya dalam semua bidang. Kalau ia lakukan lain dari ini maka gerakan itu akan kehilangan keupayaan dan kehilangan wibawanya dalam mengendalikan program serta pemilihan anggota yang sesuai untuk menjalankan tugas yang sesuai untuknya. Keadaan ini tidak ubah seperti suatu rombongan yang kehilangan pemandu.

Ustaz Fathi Yakan memberikan satu contoh yang benar-benar berlaku:
“Saya pernah menemui seorang yang telah dipilih untuk menganggotai suatu badan; tetapi sebelum dia memegang jawatan itu, orang lain sedar tentang kedudukannya - orang sedar bahawa dia telah disalah pilih. Maka dia pun membuat pertimbangan semula dan akhirnya mengemukakan surat perletakan jawatan dan terus meninggalkan tugas tanpa kembali lagi”.

Sesungguhnya proses memilih tempat ataupun tugas yang sesuai untuk seseorang adalah suatu proses yang mesti dihalusi dan dilakukan dengan teliti, tidak mungkin boleh dibuat secara mendadak dan tergesa-gesa.

Gerakan itu mestilah pertama sekali menentukan tabi’e marhalah (peringkat) yang dilaluinya. Juga menentukan apakah daya dan keupayaan yang diperlukan pada setiap marhalah itu. Sebelum memasuki suatu marhalah, gerakan itu mestilah mempunyai keupayaan-keupayaan, sebab perlaksanaan suatu program yang belum sempurna persediaannya pasti akan memerlukan kepada bantuan-bantuan. Dengan ketiadaan bantuan maka bermulalah kecacatan. Natijah daripada itu, kecacatan itu akan menjadi semakin besar dan mengancam para ‘amilin (barisan pekerja) dan juga ‘amal (kerja) itu sendiri dengan berbagai natijah yang buruk.

WaLLAHua’alam.

P/S: Keyword yang paling baik untuk dijadikan pedoman kepada kejayaan dan juga survival sesebuah gerakan Islam itu ialah – MULTI-TASKING.

Dipetik terus dari buku “Golongan Yang Tercicir Di Sepanjang Jalan Dakwah” tulisan Ustaz Fathi Yakan, dengan sedikit penambahan dan pengubahsuaian oleh Ibn ‘AbdiLLAH As-Sarawaki.

Khamis, 4 Disember 2008
3.18 pm,
Kuching, Sarawak.

Katakan "TAK NAK" Kepada Tabarrujul Jahiliyah!

Katakan "TAK NAK" Kepada Tabarrujul Jahiliyah!
klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

Alternatif Fesyen Islami

Alternatif Fesyen Islami
klik pada imej untuk ke link

Jom Belajar Bahasa Arab

Jom Belajar Bahasa Arab
klik pada imej untuk ke link

Video-video Pilihan

Ustaz Ismail Kamus - Nafsu Makan Ustaz Ismail Kamus - Alam Jin Ustaz Azhar Idrus - Banduan Akhirat Ustaz Azhar Idrus - Tidur 20 Tahun