Darussyifa' Online

Darussyifa' Online
klik pada imej untuk ke link

BIC Smart Shop

BIC Smart Shop
klik pada imej untuk ke pautan

Boikot Zionis La'natuLLAH!

Boikot Zionis La'natuLLAH!
klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

Selamatkan Gaza!

Selamatkan Gaza!
klik pada imej untuk ke link

Friday, September 11, 2009

Fiqhus Siyam: "Saya Nak Ganti Puasa 9 Tahun Lepas, Tapi..."


Assalamu’alaikum warahmatuLLAHi wabarakatuh,


AlhamduliLLAHi rabbil ‘alameen ‘alaa kulli haal,

Segala puji bagi ALLAH SWT Yang Maha Mentadbir Sekalian ke atas segala-galanya,

Selawat dan Salam tanda kecintaan ke hadrat Al-Rasul SAW, ahlul bayt serta para sahabat Baginda.

Baru-baru ini, seorang teman telah bertanya kepada saya tentang niat qadha puasa untuk 9 tahun lepas, dan adakah perlu digandakan puasa tersebut.


Penerangan saya kepadanya:

Saya tidak berapa pasti tentang niat qadha puasa 9 tahun yang lepas, cuma berdasarkan kefahaman saya dan apa yang saya pelajari, cukup sekadar saudara menyatakan di dalam niat saudara untuk qadha puasa-puasa yang lepas, tambahan pula saudara sendiri lebih tahu bahawa puasa saudara itu saudara niatkan untuk qadha’ puasa 9 tahun yang lepas, maka itu sudah dikira sekali ke dalam niat saudara. Tidak ada lafaz yang spesifik untuk niat puasa seperti ini, dan tidak pernah diriwayatkan dalam mana-mana nas yang menyebut tentang niat yang spesifik untuk satu-satu ibadah, kecuali ibadah haji. Itupun masih lagi di dalam perbahasan ulama’. Kita tinggalkan bab niat haji itu di situ. Yang penting, niat saudara sudah ada untuk menggantikan puasa saudara itu.


Berkenaan dengan menggandakan bilangan puasa, perkara tersebut tidak pernah dijelaskan dalam mana-mana kitab fiqh. Adapun tentang soal fidyah, perkara itu memang ada.


Gandaan fidyah mengikut bilangan tahun puasa itu ditinggalkan adalah pendapat di dalam mazhab Syafi’e. Adapun menurut jumhur ulama’ selain mazhab Syafi’e iaitu menurut mazhab Maliki dan Hanbali, fidyah tersebut tidak perlu digandakan, tetapi boleh ditunaikan mengikut bilangan hari puasa yang ditinggalkan, walaupun puasa tersebut adalah puasa 10 tahun lepas yang belum diganti.

Selain daripada dua pendapat yang masyhur ini, ada lagi pendapat yang lebih ringan iaitu pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan cukup dengan hanya bertaubat / memohon ampun dan menggantikan puasa tersebut mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Inilah pendapat yang ditarjihkan (diperkuatkan) oleh Mufti Mesir sekarang ini, iaitu Dr Ali Jum’ah Muhammad.


Ringkasannya:

Puasa yang ditinggalkan pada masa yang lalu, tiada khilaf di kalangan ulamak bahawa ia wajib diqadha; satu hari ditinggalkan diganti satu hari juga. Kecuali jika seseorang itu tidak mampu berpuasa, barulah digantikan dengan fidyah. Hukum ini tidak ada khilaf di kalangan ulamak. Yang ada khilaf ialah jika puasa yang dtinggalkan itu telah melepasi tahun (yakni telah memasuki Ramadhan baru) namun masih belum diqadha lagi; adakah diwajibkan qadha puasa sahaja atau diwajibkan juga fidyah bersama puasa. Ada dua pandangan ulama’;Pertama: menurut mazhab Hanafi; memadai dengan qadha/ganti dan mohon ampun sahaja. Tidak ada sebarang denda dalam bentuk fidyah sekalipun telah menjangkau tahun kerana tidak ada nas al-Quran mahu pun as-Sunnah yang sahih menyebut tentang hal ini.

Kedua: menurut jumhur ulama’ (mazhab Imam Malik, Syafi'ie dan Ahmad); puasa yang masih belum diganti sedangkan telah masuk Ramadhan yang baru, hendaklah dibayar fidyah di samping qadha puasa. Bagi sehari puasa yang belum diganti, maka satu fidyah yang mesti dikeluarkan. Itu bagi orang yang sengaja melewat-lewatkan qadha puasanya tanpa sebarang keuzuran hingga tiba Ramadhan yang baru. Fidyah itu adalah sebagai kaffarah ke atas kelalaiannya. Adapun jika kerana keuzuran –seperti ia terlantar di hospital selama 11 bulan dan tidak mampu berpuasa sepanjang tempoh sakit itu-, tidaklah wajib atasnya membayar fidyah. Memadai dengan ia mengqadha puasa sahaja.


Menurut mazhab Syafi'ie; jumlah fidyah bertambah dengan bertambahnya tahun yang dijangkaui. Jika menjangkaui setahun sahaja, hanya satu fidyah yang perlu dikeluarkan bagi satu hari puasa yang belum diganti. Jika menjangkau tahun kedua, dua fidyah yang perlu dikeluarkan. Dan begitulah seterusnya. Adapun jumlah puasa yang perlu diqadha tidak bertambah. Sebagai contoh; seorang ada puasa yang ditinggalnya 10 tahun lalu selama 5 hari, lalu hari ini baru nak diqadhanya. Maka jumlah hari puasa yang perlu diqadha ialah 5 juga. Adapun fidyah, bagi satu hari perlu dikeluarkan 9 fidyah. Bagi keseluruhan 5 hari ialah 45 fidyah (5 x 9). Maksudnya, bilangan puasa yang perlu diganti ialah 5 hari dan pada masa yang sama membayar fidyah sebanyak 45 fidyah.

Namun menurut mazhab Imam Malik dan Ahmad; jumlah fidyah itu tidaklah bertambah. Hanya satu fidyah sahaja yang wajib dikeluarkan bagi satu hari puasa walaupun berbilang tahun telah dijangkaui.


Untuk lebih ringkas lagi:

Dalam mazhab Syafie: qadha puasa dan fidyah (berganda dengan tahun yang dijangkaui).

Dalam mazhab Maliki dan Hanbali: qadha puasa dan fidyah mengikut bilangan hari yang ditinggalkan.

Dalam mazhab Hanafi: qadha puasa sahaja.


Dari segi kadar fidyah pula:

Kadar satu fidyah ialah secupak beras (menyamai ukuran hari ini; 650 gram beras). Menurut mazhab Hanafi; harus dikeluarkan dengan wang senilai dengan harga beras itu. Malah beliau mengharuskan menunaikan fidyah itu dengan memberi makan orang miskin, yakni membuat makanan dan kemudian menjemput orang miskin menikmatinya.

Menurut mazhab Syafi'ie, kadar makanan itu ialah secupak beras untuk sehari puasa.

Menurut Mufti Mesir sekarang (Syeikh Dr. 'Ali Jum'ah); fidyah bagi sehari yang ditinggalkan ialah dengan memberi makan seorang fakir/miskin sebanyak dua hidangan; satu hidangan berbuka dan satu hidangan sahur dengan makanan yang paling baik yang dimakan.

Menurut Syeikh 'Atiyah Saqar (bekas pengerusi Lujnah Fatwa al-Azhar); satu fidyah ialah dengan memberi makan seorang fakir/miskin dengan makanan yang mencukupinya untuk makanan pagi dan malam.


Di samping melakukan fidyah dan qadha puasa ini, seseorang itu hendaklah melakukan taubat yang bersungguh-sungguh dan menyesal akan perbuatannya meninggalkan ibadat puasa itu.


WaLLAHuta’ala a’lam.


Rujukan:

Kitab Fikah Mazhab Syafi’e Fiqh Manhaji Jilid 2 Bab Puasa m/s 444 susunan Dr Mustofa Al-Bugho, Dr Mustofa Al-Khin dan Ali As-Syarbaji.

Blog Ustaz Ahmad Adnan Fadzil


Ibn ‘AbdiLLAH As-Sarawaki,

8.43am,

Sabtu, 12 September 2009,

Kuching, Sarawak.

No comments:

Katakan "TAK NAK" Kepada Tabarrujul Jahiliyah!

Katakan "TAK NAK" Kepada Tabarrujul Jahiliyah!
klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

Alternatif Fesyen Islami

Alternatif Fesyen Islami
klik pada imej untuk ke link

Jom Belajar Bahasa Arab

Jom Belajar Bahasa Arab
klik pada imej untuk ke link

Video-video Pilihan

Ustaz Ismail Kamus - Nafsu Makan Ustaz Ismail Kamus - Alam Jin Ustaz Azhar Idrus - Banduan Akhirat Ustaz Azhar Idrus - Tidur 20 Tahun