Darussyifa' Online

Darussyifa' Online
klik pada imej untuk ke link

BIC Smart Shop

BIC Smart Shop
klik pada imej untuk ke pautan

Boikot Zionis La'natuLLAH!

Boikot Zionis La'natuLLAH!
klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

Selamatkan Gaza!

Selamatkan Gaza!
klik pada imej untuk ke link

Tuesday, July 1, 2008

Hukuman Meninggalkan Sembahyang

Orang Islam bersepakat mengatakan sembahyang adalah WAJIB ke atas setiap Islam yang berakal, baligh dan berkeadaan suci. Ia adalah ibadah badan yang tidak menerima gantian.

Sepakat orang Islam bahawa siapa yang INGKAR KEPADA HUKUM WAJIB SEMBAHYANG(maksudnya mengatakan sembahyang itu tidak wajib sebagai contoh), maka dia menjadi KAFIR (MURTAD), kerana kewajipannya sabit dengan dalil yang jelas dair alQur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama'.

Sesiapa yang meninggalkannya kerana MALAS dan MENGANGGAPNYA MUDAH, maka dia menjadi FASIK dan PENDERHAKA, kecuali jika dia orang yang baru memeluk Islam, ataupun dia tidak bercampur dengan orang Islam untuk beberapa ketika yang boleh memberitahunya tentang kewajipan bersembahyang.

Orang yang meninggalkan sembahyang akan dihukum di dunia dan akhirat. Dalam alQur'an, firman ALLAH SWT: (Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata), apakah yang menyebabkan kamu masuk saqar (neraka)? Orang bersalah itu menjawab: Kami tidak termasuk dalam kumpulan yang mengerjakan sembahyang" Surah alMuddatsir 42-43.

dan banyak lagi firmanNya.

Menurut pandangan ahli fiqh, hukuman di dunia bagi orang yang meringan-ringankan dan malas bersembahyang ialah:

Menurut fatwa mazhab Hanafi: Orang itu fasiq, hendaklah DIPENJARA dan DIPUKUL DENGAN KUAT SEHINGGA BERDARAH, SEHINGGA DIA SEMBAHYANG DAN BERTAUBAT, ATAUPUN MATI DALAM PENJARA.

Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakn orang yang meninggalkan sembahyang tanpa uzur walaupun hanya sekali, maka hendaklah diminta dia BERTAUBAT DALAM MASA 3 HARI seperti orang yang MURTAD. Jikalau ENGGAN, HENDAKLAH DIA DIBUNUH.

Kata Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali): Seseorang yang meninggalkan sembahyang adalah dihukum bunuh kerana kekufurannya", dan ini berdasarkan firman ALLAH dalam al-Qur'an (rujuk surah at-Taubah ayat 5).

Jadi, sesiapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia tidak memenuhi syarat atTakhliyyah (kebebasan) maka dia tetap kekal dalam status harus dibunuh. Oleh itu orang yang tidak bersembahyang tidak boleh dibebaskan, yang juga berdasarkan hadith Nabi SAW: "Yang membezakan seseorang dengan kekufuran ialah meninggalkan sembahyang"-->yang menunjukkn bahawa peninggalan sembahyang itu membawa kepada kekufuran. (perlu diingatkan semula bahawa ini pendapat mazhab Hanbali).

Al-Syaukani menganggap pendapat ini sebagai rajih/kuat. Beliau mengatakan bahawa orang yang meninggalkan smbahyang adalah KAFIR dan HALAL DIBUNUH.

Walau bagaimanapun, saya( Dr Wahbah Zuhaili) lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, iaitu TIDAK KAFIR seseorang yang meninggalkan sembahyang. Ini disebabkan terdapat banyak hadith-hadith yang qat'i/jelas menunjukkan bahawa seorang Islam tidak akan kekal dalam neraka selepas dia mengucapkan dua kalimah syahadah.

Antara hadithnya:
Nabi SAW bersabda: Sesiapa yang mengatakan "tiada Tuhan melainkan ALLAH" dan dia mengkufurkan perkara-perkara yang disembah selain ALLAH, maka harta dan darahnya menjadi haram ke atas orang Islam yang lain, dan perkiraannya terserah kepada ALLAH."(ditakhrijkan oleh Muslim)

dan

Nabi SAW bersabda
"Keluar daripada api neraka sesiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain ALLAH SWT, sedangkan dalam hatinya ada kebajikan seberat biji barli. Kemudian keluar daripada neraka siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain ALLAH, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan seberat biji gandum, dan keluar dari neraka sesiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain ALLAH SWT sedangkan dalam hatinya ada kebajikan seberat atom"(ditakhrijkn oleh Bukhari dan Anas r.a)

Cara membunuh orang yang meninggalkan sembahyang jika dia tidak bertaubat menurut jumhur/kebanyakan ulama' selain ulama mazhab Hanafi ialah dengan memancung batang lehernya.

WaLLAHua'lam.Rujukan: Kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu/Fiqh dan Perundangan Islam jilid 1 susunan Dr Wahbah Zuhaili

No comments:

Katakan "TAK NAK" Kepada Tabarrujul Jahiliyah!

Katakan "TAK NAK" Kepada Tabarrujul Jahiliyah!
klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

klik pada imej untuk ke link

Alternatif Fesyen Islami

Alternatif Fesyen Islami
klik pada imej untuk ke link

Jom Belajar Bahasa Arab

Jom Belajar Bahasa Arab
klik pada imej untuk ke link

Video-video Pilihan

Ustaz Ismail Kamus - Nafsu Makan Ustaz Ismail Kamus - Alam Jin Ustaz Azhar Idrus - Banduan Akhirat Ustaz Azhar Idrus - Tidur 20 Tahun